Keep up with Armagh i

Learn Irish with Armagh GAA

Armagh GAA will once again be hosting the popular intensive Irish language courses in the Athletic Grounds in Armagh on Saturday 11 May between 11am and 4pm. The Irish classes, which are organised in conjunction with Irish language organisation CAIRDE Teo, cater for beginners, intermediate and advanced learners. The cost of £10 includes lunch. The development officer from the Department of Culture’s Líofa campaign will be present to speak about the project and to encourage learners in Armagh to sign up to the campaign. The Líofa campaign aims to encourage learners to sign up to a personal commitment to gain fluency in Irish by the year 2015. If you would like to book a place on the course, contact Seán on 028 3751 5229 or sean@cairdeteo.com.

As well as the classes, CAIRDE Teo also organise a monthly Irish language hillwalking club called Siúil. Members of the group recently visited the Mourne Mountains, walking on Sliabh na gCloch or Mountain of Stones (known as Rocky Mountain in English), Torr na mBroc or Tor of the Badgers (known as Tornamrock in English) and Taobh Dochrach or Difficult Slope (known as Tievedockeragh in English). The hillwalking group will be organising an Irish language hillwalking weekend in the Donegal Gaeltacht on Saturday 25 May and Sunday 26 May. The group will climb Eachla Mór and Eachla Beag, Aghlamore and Aghlabeg, two of the so-called Seven Sisters which make up the Derryveagh mountain range. The group will stay in Bun Beag and will visit the reknowned Cabaret Craiceáilte in Tigh Hiúdaí Bhig. The Cabaret Craiceáilte is organised by RTÉ radio and television personality Rónán Mac Aodha Bhuí and is a celebration of modern Irish language music and has featured Irish language rock, pop, reggae, rap and traditional music. The weekend will cost £40 which includes the price of the bus which will leave Armagh and return on Sunday 26 May, bed and breakfast accommodation and the walk itself. For further information, contact Seán at sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.

Beidh CLG Ard Mhacha ag eagrú dianchúrsaí Gaeilge arís eile sa Pháirc Lúthchleasaíochta in Ard Mhacha Dé Sathairn 11 Bealtaine idir 11am agus 4pm. Bíonn na ranganna, a eagraítear i gcomhpháirt leis an eagraíocht Ghaeilge CAIRDE Teo, ag freastal ar bhunleibhéal, ar mheánleibhéal agus ar ardleibhéal. Beidh táille £10 ar na ranganna le lón san áireamh ar an táille sin. Beidh ionadaí ón fheachtas Líofa i láthair le labhairt ar an togra agus foghlaimeoirí Ard Mhacha a spreagadh le bheith páirteach san fheachtas. Tá sé mar aidhm ag an fheachtas Líofa foghlaimeoirí Gaeilge a spreagadh tiomantas pearsanta a thabhairt go mbainfidh siad líofacht amach sa Ghaeilge roimh an bhliain 2015. Más mian leat spás a chur in áirithe ar an chúrsa, déan teagmháil le Seán ar 028 3751 5229 nó ar sean@cairdeteo.com.

Chomh maith le ranganna Gaeilge, eagraíonn CAIRDE Teo cumann míosúil cnocadóireachta darb ainm Siúil. Thug baill ón ghrúpa cuairt ar na Beanna Boirche ar na mallaibh nuair a shiúil siad ar Shliabh na gCloch, ar Thorr na mBroc agus ar Thaobh Dochrach. Beidh an grúpa cnocadóireachta ag eagrú deireadh seachtaine cnocadóireachta i nGaeltacht Thír Chonaill Dé Sathairn 25 Bealtaine agus Dé Domhnaigh 26 Bealtaine. Beidh an grúpa ag dreapadh Eachla Mór agus Eachla Beag, beirt den Seacht nDeirfiúracha mar a thugtar ar na sléibhte i sliabhraob Dhoire Bheatha. Beidh an grúpa ag stopadh ar an Bhun Beag agus tabharfaidh siad cuairt ar an Chabaret Craiceáilte a bhíonn ar siúl i dTigh Hiúdaí Bhig. Is é an pearsa raidió agus teilifíse mór le rá ó RTÉ, Rónán Mac Aodha Bhuí, a eagraíonn an Cabaret Craiceáilte gach mí le ceiliúradh a dhéanamh ar cheol úrnua na Gaeilge agus chualathas rac-cheol, popcheol, ceol reigé, rapcheol agus ceol traidisiúnta. Beidh costas £40 ar an deireadh seachtaine agus áirítear praghas an bhus a imeos ó Ard Mhacha agus a phillfeas De Domhnaigh 26 Bealtaine, an lóistín agus an tsiúlóid féin. Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le Seán ag sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229.

Sign Up To Our Newsletter

Most read today

More in News